وبلاگ نمایندگی ابوریحان این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی افسریه بهره برداری نمایید. http://afsariyec60.mihanblog.com 2020-01-21T18:56:06+01:00 text/html 2020-01-20T13:26:08+01:00 afsariyec60.mihanblog.com مسافر مسعود شجری زاده اطلاعیه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1220 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="3"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: right;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: center;">روز شنبه مورخ 1398/11/5 تولد پنج سال رهایی و آزاد مردی&nbsp;کمک راهنمای محترم آقای حسین رومی رهجوی راهنمای محترم آقای محمود اسماعیلی را در نمایندگی ابوریحان جشن می گیریم.</b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: right;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: center;">&nbsp;&nbsp;</b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/22939/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87/IMG_8126%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div><div style="text-align: left;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: center;">&nbsp;</b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"></div> text/html 2020-01-15T14:47:28+01:00 afsariyec60.mihanblog.com کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 روزهای چهارشنبه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1219 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>دهمین جلسه از دوره بیست و نهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 روزهای چهارشنبه مورخ 98/10/25 نمایندگی ابوریحان با نگهبانی مسافر مصطفی و استادی مسافر مجید و دبیری مسافر یحیی با دستور جلسه " جشن هفته همسفر &nbsp;" راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.<o:p></o:p></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/22939/25-10-98/IMG_8114%20%28Copy%29.JPG" alt=""></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>سخنان استاد:</b><o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA" style="">از لژیون هشتم تشکر می کنم که اجازه دادند تا در این جایگاه قرار بگیرم تا خدمت کنم همین‌طور از مرزبانی و دبیران نگهبان نیز متشکرم.</span></font></p> text/html 2020-01-13T14:42:11+01:00 afsariyec60.mihanblog.com کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 روزهای دوشنبه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1218 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>دهمین جلسه از دوره بیست و نهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی ابوریحان روزهای دوشنبه مورخ 98/10/23 با نگهبانی مسافر عبدالله و استادی همسفر مصطفی و دبیری مسافر محسن با دستورجلسه "هفته همسفر" راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.<o:p></o:p></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/22939/23-10-98/IMG_8107%20%28Copy%29.JPG" alt=""></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>سخنان استاد:</b><o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA" style="">دستور جلسه این هفته جشن همسفران است و فرصتی فراهم شده تا من بتوانم در این روز در خدمت شما عزیزان باشم و به غیر از روزهای شنبه که برای خواندن پیام می‌آیم بتوانم امروز هم با شما صحبت کنم.</span></font></p> text/html 2020-01-11T15:04:11+01:00 afsariyec60.mihanblog.com کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 روزهای شنبه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1217 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">سومین جلسه از دوره بیست و نهم سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 روزهای شنبه مورخ 98/10/21</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="EN-GB" dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">با نگهبانی مسافر محمد و استادی کمک راهنمای محترم آقای مصطفی دریانورد و دبیری مسافر مجید با دستور جلسه "هفته همسفر" راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="EN-GB" dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/22939/21-10-98/1%20%282%29%20%28Copy%29.JPG" alt=""></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>سخنان استاد:</b><o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA" style="">خیلی خوشحالم که امروز در شعبه ابوریحان هستم از نگهبان محترم تشکر می‌کنم که این فرصت را در اختیار من قرار داد تا بتوانم خدمت کنم، در آغاز این هفته را خدمت تمام همسفران کنگره ۶۰ به ویژه آقای مهندس و خانواده محترمشان تبریک عرض می کنم.</span></font></p> text/html 2020-01-11T14:51:38+01:00 afsariyec60.mihanblog.com کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 روزهای چهارشنبه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1216 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>نهمین جلسه از دوره بیست و نهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 روزهای چهارشنبه مورخ 98/10/18با نگهبانی مسافر مصطفی و استادی مسافر محسن و دبیری مسافر یحیی با دستور جلسه " کمک کنگره به من و کمک من به کنگره" راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.<o:p></o:p></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/22939/18-10-98/IMG_8078%20%28Copy%29.JPG" alt=""></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>سخنان استاد:</b><o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA" style="">خدا را شکر می کنم که توانستم این جایگاه را تجربه کنم و در خدمت شما دوستان باشم.</span></font></p> text/html 2020-01-11T14:08:54+01:00 afsariyec60.mihanblog.com جلسه هماهنگی اعضای لژیون سردار نمایندگی ابوریحان http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1215 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>در روز شنبه مورخ 98/10/21 جلسه هماهنگی لژیون سردار با حضور اعضای این لژیون در نمایندگی ابوریحان برگزار گردید.</b></font><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/22939/21-10-98/IMG_8095%20%28Copy%29.JPG" alt=""></div> text/html 2020-01-06T14:28:38+01:00 afsariyec60.mihanblog.com مسافر مسعود شجری زاده کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 روزهای دوشنبه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1214 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>نهمین جلسه از دوره بیست و نهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 روزهای دوشنبه مورخ 98/10/16 با نگهبانی مسافر عبدالله و استادی مسافر سعید و دبیری مسافر محسن با دستور جلسه "کمک کنگره به من و کمک من به کنگره" راس ساعت 17:00 اغاز به کار نمود.<o:p></o:p></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/22939/16-10-98/IMG_8069%20%28Copy%29.JPG" alt=""></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>سخنان استاد:</b><o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA" style="">در ابتدا خداوند را شکر می‌کنم؛ که توانستم، این جایگاه را تجربه کنم. در وهله دوم از راهنمای عزیزم آقای رومی تشکر می کنم، که اجازه دادند، خدمت کنم، و آموزش بگیرم.</span></font></p> text/html 2020-01-04T14:17:03+01:00 afsariyec60.mihanblog.com کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 روزهای شنیه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1213 <p dir="rtl" class="MsoNormal" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; margin-bottom: 0pt;"><span lang="FA"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دومین جلسه از دوره بیست و نهم سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 روزهای شنبه مورخ 98/10/14</b></font><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;با نگهبانی مسافر محمد و استادی کمک راهنمای محترم آقای محمد مهدی نورزاده و دبیری مسافر مجید با دستور جلسه "کمک کنگره به من و کمک من به کنگره" راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</b></font></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; unicode-bidi: embed; direction: rtl; margin-bottom: 0pt;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/22939/14-10-98/IMG_8063 (Copy).JPG" alt=""></p><div><span lang="FA"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>سخنان استاد:</b></font></span></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">دستور جلسه کمک من به کنگره و کمک کنگره به من است، چهارشنبه هفته گذشته آقای مهندس در صحبت هایشان فرمودند: که ما این دستور جلسه را گذاشته ایم، تا افراد یادشان بیاید کنگره برای آنها چه کار کرده است؟</font></span><span lang="EN-GB" dir="LTR"><o:p></o:p></span></p></div><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><o:p></o:p></b></font></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"></span> text/html 2020-01-01T15:00:11+01:00 afsariyec60.mihanblog.com مسافر مسعود شجری زاده اطلاعیه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1212 <div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" style=""><b style="">به نام قدرت مطلق الله</b></font></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><font style="color: rgb(34, 34, 34);">روز شنبه مورخ 98/10/14 تولد یک سال رهایی مسافر محسن گودرزی رهجوی راهنمای محترم آقای&nbsp;امیر حسین بخشی پور را به اتفاق در نمایندگی جشن می گیریم.</font> </b></font><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/22939/11-10-98/IMG_8043%20%28Copy%29.JPG" alt=""></div> text/html 2020-01-01T14:41:51+01:00 afsariyec60.mihanblog.com مسافر مسعود شجری زاده کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 روزهای چهارشنبه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1211 <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 200%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; color: rgb(34, 34, 34);">هشتمین جلسه از دوره بیست و نهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 روزهای چهارشنبه مورخ 98/10/11 با نگهبانی مسافر مصطفی و استادی مسافر &nbsp;احمد و دبیری مسافر احمد با دستور جلسه جهان‌بینی در ورزش رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%; color: rgb(34, 34, 34);"></span></b></font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 200%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/22939/11-10-98/IMG_8046%20%28Copy%29.JPG" alt=""></p><p dir="RTL" style="text-align:justify; line-height:200%"><span lang="FA" style="line-height: 200%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>سخنان استاد:</b></font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify; line-height:200%"><span lang="FA" style="line-height: 200%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">در ابتدا از نگهبان عزیز تشکر می‌کنم که فرصت داد، در این جایگاه قرار بگیریم. و خدا را سپاس گذارم، که یک‌بار دیگر این جایگاه نصیب من شد تا آموزش بگیرم، و خدمت کنم.</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify; line-height:200%"><br></p> text/html 2019-12-30T14:16:25+01:00 afsariyec60.mihanblog.com مسافر مسعود شجری زاده کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 روزهای دوشنبه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1210 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>هشتمین جلسه از دور بیست و نهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 روزهای دوشنبه مورخ 98/10/9 با نگهبانی مسافر عبدالله و استادی مسافر بهمن&nbsp; و دبیری مسافر امیر با دستور جلسه "جهانبینی در ورزش" راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.<o:p></o:p></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/22939/9-10-98/IMG_8037%20%28Copy%29.JPG" alt=""></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA" style=""><b>سخنان استاد: </b></span><span lang="EN-GB" dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA" style="">در وهله اول خدا را شکر می کنم. از استاد راهنمایم آقای دریانورد ممنونم، که به من اجازه دادند به عنوان استاد جلسه خدمت کنم.در کنگره ۶۰ به من آموزش دادند، تا بتوانم به نحو احسن از جسم خودم استفاده کنم؛ چون این جسم یک امانت الهی است.</span></font></p> text/html 2019-12-28T19:50:53+01:00 afsariyec60.mihanblog.com کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 روزهای شنیه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1209 <p style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; margin-bottom: 0pt;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>اولین جلسه از دوره بیست و نهم سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 روزهای شنبه مورخ 98/10/7 با نگهبانی مسافر محمد و استادی ایجنت محترم آقای امیر هوشنگ سوقندی و دبیری مسافر مجید با دستور جلسه "جهان بینی در ورزش" راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</b></font></span></p><span lang="FA"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><o:p></o:p></b></font></span> <p style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl; margin-bottom: 0pt;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img border="0" hspace="0" alt="" align="middle" src="https://up.c60.ir/repository/22939/7-10-98/IMG_8008%20%28Copy%29.JPG"></p> <p style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; margin-bottom: 0pt;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>سخنان استاد:</b></font></span></p> <p style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; margin-bottom: 0pt;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA"></span><span lang="AR-SA"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">در ابتدا به نگهبان و دبیر دوره جدید تبریک عرض می‌کنم، و امیدوارم در این جایگاه به سبب عمل سالمشان به ارتقا و رشد برسند. اما در رابطه با دستور جلسه که دو قسمت دارد، یکی در رابطه با جهان بینی در ورزش و دیگری تولد سه سالگی مرزبان محترم آقای سعید چراغی است.</font></span></p> text/html 2019-12-25T14:55:34+01:00 afsariyec60.mihanblog.com مسافر مسعود شجری زاده کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 روزهای چهارشنبه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1205 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>هفتمین جلسه از دوره بیست و نهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 روزهای چهارشنبه مورخ 98/10/4 با نگهبانی مسافر مصطفی و استادی کمک راهنمای محترم آقای علی اکبر محمدیان و دبیری مسافر احمد با دستور جلسه ازدواج راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.<o:p></o:p></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/22939/98-10-2/98-10-4/IMG_7998%20%28Copy%29.JPG" alt=""></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>سخنان استاد:</b><o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA" style="">از نگهبان و دبیر جلسه تشکر می کنم که این فرصت را در اختیار من قرار دادند تا بتوانم خدمت کنم، از مهندس دژاکام تشکر می کنم اگر امروز نفس میکشم و زنده هستند حتماً مدیون ایشان هستم.</span></font></p> text/html 2019-12-24T08:38:30+01:00 afsariyec60.mihanblog.com مسافر مسعود شجری زاده کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 روزهای دوشنبه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1204 <p dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>&nbsp;<span lang="FA" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; ">هفتمین جلسه از دوره بیست و نهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 روزهای دوشنبه مورخ 98/10/2 با نگهبانی مسافر عبدالله و استادی کمک راهنمای محترم آقای پیمان هدیه لو و دبیری مسافر امیر با دستور جلسه ازدواج راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; ">.</span></b></font></p><p dir="RTL" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/22939/98-10-2/IMG_7987%20%28Copy%29.JPG" alt=""></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="line-height: 150%; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>سخنان استاد:</b></font></span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="line-height: 150%; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">خوشحالم که امروز هم فرصتی پیش آمد، تا در خدمت شما عزیزان باشم، تا بتوانم آموزش بگیرم، و خدمت کنم.</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="line-height: 150%; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">دستور جلسه این هفته ازدواج است، شاید برای دوستان <a name="_GoBack">جالب باشد که با توجه به شرایط؛ و صحبت هایَی که من می کردم، این دستور جلسه </a>به من رسید، تا بخواهم تجربیاتی را در اختیار دوستان بگذارم؛و خودم هم آموزش بگیرم.</font></span></p> text/html 2019-12-23T15:12:08+01:00 afsariyec60.mihanblog.com مسافر مسعود شجری زاده اطلاعیه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1202 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></font></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>روز شنبه مورخ 98/10/7 تولد سه سال رهایی مرزبان&nbsp; محترم مسافر سعید چراغی رهجوی راهنمای محترم آقای&nbsp; حسین امینی دوست را به اتفاق در نمایندگی جشن می گیریم.</b></font><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/22939/2-10-98/saeidabureyhan.JPG" alt=""></div> text/html 2019-12-21T17:02:00+01:00 afsariyec60.mihanblog.com کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 روزهای شنبه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1201 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>چهاردهمین جلسه از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60، روزهای شنبه، مورخ 98/9/30 با نگهبانی مسافر علی، و دبیری مسافر محمد، و استادی کمک راهنمای محترم آقای محمد محمدی پور با دستور جلسه ازدواج راس ساعت: 17:00 آغاز به کار نمود.<o:p></o:p></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/22939/30-9-98/IMG_7954%20%28Copy%29.JPG" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>سخنان استاد:</b></font><font face="Arial, sans-serif"><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA" style="">خدا را شکر می کنم که دوباره در شعبه ابوریحان هستم، و به عنوان استاد جلسه می توانم خدمت کنم، خب امروز هم تولد داریم، و هم انتخابات مرزبانی؛ به همین خاطر سعی می کنیم، وقت را مدیریت کنیم. دستور جلسه این هفته ازدواج است، و چیزی که ما از آموزش‌های کنگره یاد گرفته‌ایم، این است که برای اینکه تکثیر شویم باید ازدواج کنیم، همانطور که در بحث اعتیاد بین انسان و مواد مخدر ازدواج اتفاق افتاد، و فرزند ناخلفی به نام مواد مخدر متولد شد.</span></font></p> text/html 2019-12-18T14:13:58+01:00 afsariyec60.mihanblog.com کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60 روزهای چهارشنبه نمایندگی ابوریحان http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1199 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA" style="">ششمین جلسه از دوره بیست و نهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ روزهای چهارشنبه نمایندگی ابوریحان مورخه&nbsp;</span></font><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11pt;">&nbsp;</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11pt;">1398/9/27</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;با نگهبانی مسافر مجتبی و استادیی مسافر مهدی و دبیری مسافرمحمد با دستور جلسه گلریزان رأس ساعت ۱۷ آغاز به کار نمود.</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/22939/27-9-98/IMG_7933%20%28Copy%29.JPG" alt=""></p><b><span dir="RTL"></span></b><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>سخنان استاد:</b><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">دستور جلسه جنش گلریزان است. امیدوارم روز جشن به همه دوستان خوش گذشته باشد، و این نهضت ادامه‌دار است و هرسال و هرسال برگزار می‌شود، این قانونی است که آقای مهندس گذاشته‌اند.منابع مالی کنگره 60 توسط خود اعضاء تأمین می‌شود و هیچ ارگان دولتی به کنگره کمک مالی نمی‌کند، و این بستگی به همت خود ما دارد که در این جشن شرکت کنیم.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><br></p> text/html 2019-12-18T14:03:11+01:00 afsariyec60.mihanblog.com اطلاعیه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1198 <div style="text-align: center;"><font size="3"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: center;">روز شنبه مورخ 1398/9/30 تولد پنج سال رهایی و آزاد مردی&nbsp;کمک راهنمای محترم آقای ابراهیم بابا کوهی رهجوی راهنمای محترم آقای محمد محمدی پور را به اتفاق در نمایندگی ابوریحان جشن می گیریم.</b></div><div style="text-align: right;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: center;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/22939/27-9-98/IMG_7953%20%28Copy%29.JPG" alt=""></div><div style="text-align: left;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: center;"><br></b></div> text/html 2019-12-16T18:01:08+01:00 afsariyec60.mihanblog.com کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 روزهای دوشنبه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1197 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:normal;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><a name="_GoBack"></a><span lang="FA" style="">ششمین جلسه از دوره بیست و نهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 روزهای دوشنبه مورخ 98/9/25 با نگهبانی مسافر حسین و استادی ایجنت محترم شعبه آقای امیر هوشنگ سوقندی و دبیری مسافر مجتبی با دستور جلسه گلریزان راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.<o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/22939/25-9-98/IMG_7816%20%28Copy%29.JPG" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:normal;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>سخنان استاد:</b><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:normal;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3">من با این که سال‌هاست در کنگره هستم و با اینکه بارها به عنوان استاد جلسه در جلسه شرکت کرده ام اما باز هم در یک چنین روزهای خاصی مثل امروزکه جشن گلریزان است وقتی به عنوان استاد جلسه می نشینم استرس میگیرم.</font></span><span lang="EN-GB" dir="LTR" style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:115%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><a name="_GoBack"></a></p> text/html 2019-12-16T12:56:21+01:00 afsariyec60.mihanblog.com کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 روزهای شنبه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1196 <p dir="RTL" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><span lang="AR-SA">چهاردهمین جلسه از دوره بیست و هشتم سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره ۶۰ روزهای شنبه مورخ ۹۸/۹/۲۳ با نگهبانی مسافر محمد و استادی کمک راهنمای محترم آقای حمید جامی دبیری مسافر مصطفی با دستور جلسه «گلریزان» راس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.</span><span lang="EN-GB" dir="LTR"></span></b></font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/22939/23-9-98/IMG_7801%20%28Copy%29.JPG" alt=""></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA"><b>سخنان استاد:</b></span><span lang="EN-GB" dir="LTR"></span></font></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">خب هفته هفته جشن است و جشن بسیار مهمی هم در کنگره است شاید سوال شود آیا گل ریزان هم جشن دارد؟ بله جشن دارد این جشن برای ما اهمیت دارد چرا که انسانهایی می‌آیند در کنگره و حافظ می‌شوند حافظ ساختار کنگره می شوند.</span></font></p>